Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
οριζόντιος σαρωτής
flatbed scanner
 
 

Έχουμε πολλά είδη σαρωτών που στην ακρίβεια είναι όλοι σαρωτές. Σαρώνουν ηλεκτρονικά μιαν οποιαδήποτε επιφάνεια και μετατρέπουν σε ψηφία ότι σάρωσαν. Μια εικόνα, ένα κείμενο, ένα γραμμοδοκώδικα, ακόμα και τη μύτη σας αν την πιέσετε αρκετά πάνω στην επιφάνεια σάρωσης. (μην το κάνετε γιατί μπορεί να τυφλωθείτε).
 

Ο οριζόντιος σαρωτής είναι η συνηθισμένη επιτραπέζια συσκευή που σηκώνοντας το κάλυμμα της και βάζοντας ένα χαρτί με στοιχεία το σαρώνει με ειδικά διαρρυθμισμένο τρόπο και αναπαράγει στην οθόνη του υπολογιστή με ακρίβεια ότι περιέχει.


Τι κάνει, είναι να διαιρέσει την εικόνα σε αφάνταστα μικρά τετραγωνάκια και να μετατρέψει το περιεχόμενό τους σε ψηφία δηλαδή να φτιάξει ένα δυφιοχάρτη που εμφανίζεται στην οθόνη. Περισσότερα βλ. σαρωτής.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία