Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
flat file system
αδόμητο σύστημα φακέλων
 
 

Το αδόμητο σύστημα φακέλων είναι η απλή χωρίς ιεραρχία παράθεση φακέλων σε ένα αρχείο. Αφορά συνήθως τα Λειτουργικά Συστήματα. Παλιά τα ΛΣΔ είχαν μια αδόμητη παράθεση των φακέλων. Τα σημερινά ΛΣ έχουν πολύπλοκο ιεραρχημένο σύστημα φακέλων με αρχεία, υποαρχεία, φακέλους υποφακέλους έγγραφα και ακόμα υποέγγραφα. Μη συγχύζεται το αδόμητο σύστημα φακέλων με τον αδόμητο φάκελο που απλώς είναι ένας αμορφοποίητος φάκελος. Βλ. Κατάλογος.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS