Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
δισταθές, δισταθές κύκλωμα
flip-flop, bistable gate
 
 

Είναι ένα είδος ψηφιακού κυκλώματος που λειτουργεί σαν λογική πύλη, ναι-όχι, 1-0. Λειτουργεί σαν μνήμη ενός δυφίου. Παραμένει σε μια στάση και αλλάζει στην άλλη μόνο όταν δεχτεί ένα ειδικό σήμα (διεγέρτη) οπότε παίρνει την άλλη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS