Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διάγραμμα ροής, διάγραμμα εργασίας
flow chart, flowchart
 
 

Με πλαίσια διαφόρων τύπων, τετράγωνα, παραλληλόγραμμα, ρόμβους και κύκλους και με βέλη είναι πολύ πιο εύκολο να παρασταθεί μια διαδικασία ή ακολουθία πράξεων για ένα εργοσχεδιασμό.
 

Ξεκινούμε: Λήψη θαλασσινού νερού, άντλησή του σε δεξαμενή, επίτευξη δεδομένης θερμοκρασίας, διοχέτευση του με καθορισμένη πίεση σε μεμβρανοφόρους κυλίνδρους, αφαίρεση ουσιών και άλατος, κατακράτηση ορισμένων ουσιών και αλάτων, παροχέτευση περιττών ουσιών και άλατος, άντληση του καθαρού νερού σε δεξαμενές, οξυγόνωσή του (αν χρειάζεται) και τέλος διοχέτευσή του πόσιμου νερού στο σύστημα ύδρευσης.


Αυτά όλα μπαίνουν σε διάγραμμα ροής και όποιος το δεί αμέσως γίνεται έμπειρος αφαλωτής. Υπάρχει και κώδικας ως προς τα σχήματα που χρησιμοποιούνται και τι σημαίνουν.
 

Το «διάγραμμα εργασίας» όμως είναι ένα εξειδικευμένο διάγραμμα ροής σχετικά με τον τρόπο δράσης για να επιτευχθεί μια εργασία. Για παράδειγμα πώς να στήσετε, βίδα με βίδα, σανίδι με σανίδι, τη νέα παπουτσoθήκη σας.


σχτκό: κρίσιμη διαδρομή

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία