Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
έλεγχος ροής
flow control
 
 

Αμ..δε. «Πάτα γκάζι και προχώρει» δεν υπάρχει στην υπολογιστική. Κάθε στιγμή, κάθε διαδικασία, κάθε μέτρηση πρέπει να είναι ακριβής. Όλα μετρούνται μέχρι την βασική μονάδα που είναι το δυφίο δηλ. είτε 1 είτε 0.
Αυτό γίνεται σε όλα και δη στις ροές. Η ροή δδμνων από μια συσκευή στην άλλη είναι υπο συνεχή έλεγχο ιδίως στις περιπτώσεις που η αποστέλλουσα συσκευή έχει ψιλή ταχύτητα αποστολής και λαμβάνουσα χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας ή αποθήκευσης. Με συνεχή επικοινωνία η λαμβάνουσα συσκευή δίνει σήμα ότι είναι πλήρης οπότε διακόπτεται η αποστολή για να αρχίσει όταν αποκατασταθεί η δυνατότητα επεξεργασίας. Αυτό το σύστημα ελέγχεται από συσκευές ή λογισμικό.
Έλεγχος ροής γίνεται και στη σύνταξη ενός προγράμματος. Συνεχής έλεγχος γίνεται αθέατα με άμεση υπόδειξη λαθών. Η καλή δομή του προγράμματος με αποτελεσματικούς βρόχους και παραπομπές αποδίδει ταχεία εκτέλεση και αποφυγή σφαλμάτων.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS