Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εστιάζω
focus
 
 

Εστιάζω, συγκεντρώνω την προσοχή σε κάτι, κατευθύνω και επικεντρώνω το φακό της φωτογραφικής σε κάτι. Αν αυτό το κάτι είναι ζοφερό χρησιμοποιώ το μηχανισμό εστίασης για να ξεκαθαρίσω το πλαίσιο.
Βέβαια έχουμε και το επεστιάζω (zoom-in) και εξεστιάζω (zoom-out).


-Μα φτιάχνετε λέξεις;
-Όχι σ`αυτή την περίπτωση. Στην ελληνική η χρήση προθέσεων δεν φτιάχνει καινούριες λέξεις.

 

   απεστιασμένο, ζοφερό         out of focus
   αυτοεστιάζω, αυτοεστίαση  autofocus

         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία