Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
font
γραμματοσειρά, γρμτσρα
 
 

 

 

 

ανυσματική γραμματοσειρά               vector font
κλιμακωτή γραμματοσειρά                scalable font
αντικειμενοστρεφής γραμματοσειρά   object oriented font
περιγραμμική γραμματοσειρά            outline font

         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS