Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
foreground
προσκήνιο
 
 

Δυο είναι οι βασικές άνοιες του όρου. Σε μια εικόνα, σε μια σκηνή, σε μια οπτική λήψη, προσκήνιο είναι το πρώτο, το μπροστινό πλάνο. Σε μια λειτουργία προσκήνιο είναι το θεατό, το εμφανές αυτό που ζητείται να γίνει και γίνεται μπροστά στα μάτια μας.Υπάρχει και το παρασκήνιο και λειτουργίες παρασκηνίου ή αθέατες λειτουργίες που εκτελούνται χωρίς να τις βλέπουμε ή να τις αντιλαμβανόμαστε.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS