Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΣΑΠ, Συναρμολογητής/Αποσυναρμολογητής πλαισιομετάδοσης
FRAD, Frame Relay Assembler/Disassembler, Frame Relay Access Device
 
 

Είναι μια ειδική συσκευή που τεμαχίζει δδμνα και τα αποστέλλει ως πλαίσια για να τα επανασκευάσει στον δέκτη. Η μετάδοση γίνεται σε ειδικά Δίκτυα Πλαισιομετάδοσης. Τελευταία όλα γινήκαν ένα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS