Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
frequency
συχνότητα, συχνοτικός
 
 

Αναφέρεται στο πόσο συχνά συμβαίνει κάτι. Στην περίπτωση των ραδιοκυμάτων στο πόσο συχνά μεταδίδονται (πόσοι) κύκλοι (Hz) ανά δεύτερο. βρισκόμαστε στα δισ. ανά δεύτερο.

Παθιάσαμε να βρούμε σε τεχνικά λεξικά όρους για τις διάφορες επώνυμες συχνότητες στα ελληνικά. Βρήκαμε μερικούς, συμπληρώσαμε μερικά κενά και σας παρουσιάζουμε τον κατάλογο. Πάντα υπό αναθεώρηση.

 

   ΑΧΣ, αχισι,   Άκρως Χαμηλή Συχνότητα      ULF,  Ultra Low Frequency 
   ΥΧΣ, ιχισι,    Υπερχαμηλή Συχνότητα          ELF,  Extremely Low Freq. 
   ΠΧΣ, πιχισι,  Πολύ Χαμηλή Συχνότητα        VLF,  Very Low Freq. 
   ΧΣ,   χισι,    Χαμηλή Συχνότητα                 LF,    Low Frequency 
   ΥΣ,   ισι,      Υψηλή Συχνότητα                  HF,    High Frequency 
   ΠΥΣ, πισι,     Πολύ Υψηλή Συχνότητα         VHF,  Very High Freq. 
   ΥΨΣ, ιψισι,   Υπερύψηλη Συχνότητα           UHF,  Ultra High Freq. 
   AΥΣ, αϊσι,     Άκρως Υψηλή Συχνότητα        SHF,  Super High Freq. 
   ΕΥΣ, εϊσι,     Εξαιρετικά Υψηλή Συχνότητα   EHF,  Extremely High Freq. 
   ΔΣ,   δισι,     Διαμόρφωση κατά Συχνότητα  FM,   Frequency Modulated 
   ΔΠ,   διπι,     Διαμόρφωση κατά Πλάτος       AM,   Amplitude Modulation

   και
   ΠΣ,   πολυσυχνότητα, -νοτικός                   MF,   multi-frequency

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS