Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
FSB, frontside bus, system bus, memory bus, local bus, host bus
κύριος δίαυλος, μπροστινός δίαυλος
 
 

Είναι ο δίαυλος που ενώνει την ΚΜΕ (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας) με την κύρια μνήμη και το μητρικό συγκύκλωμα. Και τα τέσσερα, ΚΜΕ, κύριος δίαυλος, μνήμη και μητρική κάρτα είναι τα βασικά στοιχεία ενός υπολογιστή, όλα τ’ άλλα είναι περιφερειακά.
 

Ο δίαυλος είναι συνήθως, μια καλωδιοταινία, πολλά σύρματα το ένα δίπλα στο άλλο, καλυμμένα με πλαστικό που καταλήγουν, στα δυο άκρα, σε πρίζες που ενώνονται κάπου αλλού. Εκατάλαβες;

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS