Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κύριος δίαυλος, μπροστινός δίαυλος
FSB, frontside bus, system bus, memory bus, local bus, host bus
 
 

Είναι ο δίαυλος που ενώνει την ΚΜΕ (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας) με την κύρια μνήμη και το μητρικό συγκύκλωμα. Και τα τέσσερα, ΚΜΕ, κύριος δίαυλος, μνήμη και μητρική κάρτα είναι τα βασικά στοιχεία ενός υπολογιστή, όλα τ’ άλλα είναι περιφερειακά.
 

Ο δίαυλος είναι συνήθως, μια καλωδιοταινία, πολλά σύρματα το ένα δίπλα στο άλλο, καλυμμένα με πλαστικό που καταλήγουν, στα δυο άκρα, σε πρίζες που ενώνονται κάπου αλλού. Εκατάλαβες;

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία