Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
περιοχή, θέμα
area
 
 

Ένας ασαφής όρος. Αναφέρεται σε γεωγραφική περιοχή (δίκτυο τοπικής περιοχής, δίκτυο ευρείας περιοχής). Συχνά όμως, αναφέρεται και σε θέμα, θεματική ενότητα.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS