Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
garbage collection
εκκαθάριση μνήμης
 
 

Σκουπίδια (garbage) είναι συνηθισμένος χαρακτηρισμός για ασυναρτησίες που παρουσιάζονται είτε στην επιφάνεια εργασίας είτε στην εκτύπωση. Δηλ. είναι στοιχεία που παραμένουν αδέσποτα στην μνήμη. Πολλές φορές η ΜΤΠ (μταυπί, Μνήμη Τυχαίας Πρόσβασης) μπορεί να είναι φορτωμένη με στοιχεία που είναι άχρηστα. Εκκαθάριση μνήμης μπορεί να γίνει αν προσφέρεται από το ΛΣ. Πολλά προγράμματα εκτελούν μόνα τους εκκαθάριση της μνήμης όταν συμπληρωθεί μια ενέργεια. Εκκαθάριση μνήμης συμπεριλαμβάνει και την απεκχώρηση τομέων της μνήμης.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS