Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
όρισμα
argument
 
 

Όρισμα είναι η ακριβής αξία που δίνεται για να εκτελεστεί μια ρουτίνα ή λειτουργία. Για παράδειγμα σε ένα πρόγραμμα μαθηματικών πράξεων οι αριθμοί που δίνονται για εκτέλεση μιας πράξης είναι ορίσματα. Συχνά το όρισμα λέγεται και παράμετρος, αυτός ο όρος όμως είναι πιο γενικός, ας αφεθεί στη γενικότητά του.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS