Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Γραφικό Μορφότυπο GIF
GIF, Graphics Interchange Format
 
 

Ένα Γραφικό Μορφότυπο που με ένα αλγόριθμο συμπιέζει γραφικά και εικόνες για διαβίβαση μέσω του ΠΙΣ και σε μηνυματικές υπηρεσίες. Περιορίζεται σε αναπαραγωγή 256 χρωμάτων γι’ αυτό είναι περισσότερο κατάλληλο για γραφήματα αντί για ψηφιογραφήματα. Άλλες μορφές συμπίεσης και αποστολής εικόνων, η κάθε μια με τα προτερήματα και μειονεκτήματα της, είναι η JPEG, PNG, TIFF κ.α. (βλ. ΓραΜο)

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS