Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
συστοιχία, πίνακας
(τιμών, αριθ.)
array
 
 

Αν είναι πράγματα, υπολογιστές για παράδειγμα, είναι συστοιχία. Αν πρόκειται για αριθμούς ή χαρακτήρες, στοιχεία ή δδμνα, τότε είναι πίνακας ή τμήμα πίνακος.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS