Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
GPF, General Protection Fault
ΓΣΑ, γεσα, Γενικό Σφάλμα Ασφάλειας
 
 

Πρόκειται για σοβαρό σφάλμα που οδηγεί σχεδόν πάντα σε κατάρρευση μιας εφαρμογής ή και του συστήματος. Το σφάλμα προέρχεται από προσπάθεια του ΛΣ να χρησιμοποιήσει μνήμη πέραν της καταχωρημένης σε μια εφαρμογή. Δηλ. το σύστημα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει πόρους εκχωρημένους σε άλλη χρήση. Αυτό μπορεί να προέλθει λόγω γεμάτου σκλ.δ., λανθασμέους οδηγητές περιφερειακών ή φθαρμένους/χαμένους φακέλους του προγράμματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις το σύστημα για να προστατευτεί κλείνει την λανθασμένη εφαρμογή προτού γίνουν λανθασμένες εγγραφές και διακινδυνέψει όλο το το σύστημα. Αν το πρόβλημα παρουσιαστεί και σε Ασφαλή Εκκίνηση τότε χρειάζεστε γιατρό.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS