Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
array processor, vector processor
ανυσματικός επεξεργαστής, επεξεργαστής πινάκων
 
 

Πρόκειται για επεξεργαστή ή επέκταση στην αριθμητική μονάδα του επεξεργαστή που του δίνει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται μια συστοιχία (πίνακα) δδμνων σε διάφορες διαστάσεις ταυτόχρονα. Αυτή η επεξεργασία είναι διαφορετική απ’ αυτή των βαθμωτών επεξεργαστών που επεξεργάζονται ένα στοιχείο ανά χρονική περίοδο. Οι ανυσματικοί επεξεργαστές σχεδόν εξαφανίστηκαν με τη γενική αύξηση των δυνατοτήτων των βαθμωτών επεξεργαστών.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS