Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
gtg, got to go
πρεφυ, πρέπει να φύγω
 
 

Μυνηματική συντομογραφία, δηλ. μνμτικη σντμγρφια. Πολλές από τις ελληνικές συντομογραφίες που αναφέρουμε δεν είναι γενικευμένες αφού πολλοί από σας γράφετε φραγκοχιώτικα. Απλώς τις είδαμε εδώ κι εκεί.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS