Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
σωρός, σωρός μνήμης, wrenches
heap
 
 

Κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος, παρουσιάζεται στο ίδιο το πρόγραμμα ή στο ΛΣ, η ανάγκη να αποθηκευτούν στοιχεία προσωρινά σε μέρος της μνήμης. Το μέρος της μνήμης που εκχωρείται γι’ αυτό το σκοπό κατα τη χρονεκτέλεση ονομάζεται Σωρός ακριβώς γιατί πρόκειται για σωρό ανόμοιων ή ατελών στοιχείων.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS