Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΑΠΜ, Άνω Περιοχή Μνήμης
Άνω Μνήμη
HMA, High Memory Area
UMA, upper memory area
 
 

Η πρωτεύουσα περιοχή μνήμης είναι οι πρώτες 64 ΧΟ (XιλιOκτάδες) της Eπεκταμένης Mνήμης δηλ. μνήμης πέραν των 1024 ΧΟ που έχει το ΛΣΔ (Λειτουργικό Σύστημα Δίσκων, DOS). Αυτή η μνήμη έιναι προσβάσιμη από το ΛΣΔ παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πέραν του λειτουργικού ορίου της 1ΜΟ.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS