Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
επισκέψεις, ιστοεπισκέψεις
hits, page hits
 
 

Ο αριθμός επισκέψεων σε μια χρονική περίοδο είναι σημαντικό στοιχείο για τη δημοτικότητα και ίσως τη ποιότητα ενός ιστοταξίου ή μιας ιστοσελίδας. Υπάρχουν συστήματα που μετρούν αυτές τις επισκέψεις και τις προβάλλουν.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS