Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ASF, Advanced Streaming Format
ΜΠΙ, Μορφότυπο Προχωρημένης Ισοροής
 
 

Κάθε φάκελος, αναλογα με το τι περιέχει, κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο, παίρνει και το αντίστοιχο μορφότυπο. Αυτό το ASF είναι ένα μορφότυπο της Μικροσόφτ για πολυμέσα, δηλ. ήχο, εικόνα, βίντεο

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS