Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
hyphen, hyphenation
συλλαβισμός, συλλαβίζω, παύλα συλλαβισμού, υφέν
(-)
 
 

Μια λέξη ελληνική που πάει να χαθεί, το «υφέν». (Υπό και έν, υπέν, υφέν. Ως να είναι ένα). Πρόκειται για μια γραμμική καμπύλη κάτω από δυο φωνήεντα που δηλώνει ότι πρέπει να συνεκφωνούνται. Την έχει η αγγλική ως ρήμα «συλλαβίζω» και ως παύλα συλλαβισμού.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS