Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
IDE, Integrated Drive Electronics
ΟΛΗΟ, ΟΛοκληρωμένα Ηλεκτρονικά Οδήγησης
 
 

Άιντε, λέει ο πωλητής ή ο τεχνικός και κολλούν τα χείλη του. Άιντε γράφουν στις προδιαγραφές για υπολογιστές τα φυλλάδια και το πληρώνει ο αγοραστής διπλά. Λοιπόν τι είναι ή μάλλον τι ήταν το IDE; Πρόκειται για ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του σκλ.δ. σε ένα άρθρωμα.

Στις αρχές της διάδοσης των ηλ-υπολογιστών ο σκλ.δ. αποτελείτο από το πινάκιο και τον ηλεκτρικό κινητήρα. Ο ελεγκτήρας και άλλα κυκλώματα ροής δδμνων βρισκόντουσαν απέξω σε ειδική κάρτα. Κάποιος σκέφτηκε να τα ενσωματώσει όλα σε ένα πακέτο αυξάνοντας τη βασιμότητα των στοιχείων και την ταχύτητα της ροής τους. Αυτό είναι το άιντε δηλ. ΟΛΗΟ, ΟΛοκληρωμένα Ηλεκτρονικά Οδήγησης.

Είναι γνωστή και ως ΠΠΤ (ATA).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS