Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
IMAP, Internet Messaging Access Protocol
ΠΔΠΜ, Πρωτόκολλο Διαδικτυακής Πρόσβασης Μηνυμάτων
 
 

Είναι ένα πρωτόκολλο, δηλαδή διαδικτυακή σύμβαση για συνεργασία και συμβατικότητα στη διαχείριση ηλ-τα. Κατ’ αντιστοιχία οι  διακομιστές που το εφαρμόζουν επιτρέπουν σε συνδρομητές να παραλάβουν και να διαχειριστούν εξ αποστάσεως το ηλ-τα τους. Το ΠΠΔΜ (πιπιδιμι) παρέχει υπηρεσίες όπως δημιουργία, διαγραφή, μετονομασία κ.α. των ηλ-τα. Οι διαδικασίες ταχυδρόμησης όμως παρέχονται από άλλα πρωτόκολλα όπως το ΠΑΜΤ.

 

 

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS