Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
integer
ακέραιος
 
 

Μιλούμε για αριθμούς. Ακέραιος. Το 1 το 2 το 3 μέχρι το άπειρο. Το -1, το -2 το -3 μέχρι το -άπειρο. Δηλαδή το σύνολο των φυσικών αριθμών και το Ο και όλοι οι αρνητικοί τους. Όχι το 1.5, 3.3 ούτε το -3½.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS