Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
interact, interraction, interactive
διαδρώ, διάδραση, διαδραστικός
 
 

Μια αφάνταστη ικανότητα του υ-κ (υπερκειμένου). Με βάση αναμενόμενες απορίες και δράσεις του πελάτη, ο παραγωγός ή εκδότης ενσωματώνει πληροφορίες σε ένα κείμενο, γράφημα ή σε μια ιστοσελίδα. Με το πάτημα του κουμπιού ή την υποβολή της ερώτησης παρέχεται η απάντηση ή η παραπομπή.


Σημαντικό στοιχείο είναι και ο υπερδυναμισμός, δηλαδή η διαδραστική ικανότητα ενός πλαισίου δράσης να αναγνωρίζει από μόνο του το αιτούμενο και να παρουσιάζει τη δική του απάντηση ή παραπομπή. Μ’ αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να παραγεμίσεις μια ιστοσελίδα με πληροφορίες που εμφανίζονται κατ’ αίτηση ή με επικύλιση. Ολόκληρο το διαδίκτυο είναι ουσιαστικά διαδραστικό.


Άλλο διάδραση άλλο ανάδραση (feedback). Η ανάδραση είναι θετική, αρνητική ή συμβουλευτική αντίδραση σε μια ανάρτηση ή δημοσίευση.


διαδραστική στάση            interactive mode
διαδραστική επεξεργασία   interactive processing (Όπου δυο ή περισσότεροι επεξεργάζονται κάτι).

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS