Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ενδοεπικοινωνία
intercom, intercommunication
 
 

Επικοινωνία μεταξύ δυο ή και ακόμα δυο-τριών χωρίς τη δυνατότητα εξωτερικής πρόσβασης. Το θυροτηλέφωνο είναι ένα σύστημα ενδοεπικοινωνίας. Στην ελληνική και το εσωτερικό σύστημα επικοινωνίας σε μια εταιρεία ή κτίριο είναι σύστημα ενδοεπικοινωνίας.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS