Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
interlace, interlaced, interlacing
διασαρώνω, διασάρωση
 
 

Σκεφτείτε όλο εκείνο το μητρότυπο των φωτόκκοκων στο μέσα μέρος του γυαλιού της τηλεόρασης όπου βρίσκονται κόκκοι φωσφόρου σε οριζόντιες και κάθετες γραμμές. Εκείνοι οι φωτόκοκκοι για να δώσουν εικόνα πρέπει να σαρωθούν από την ακτίνα που εκπέμπει ο καθοδικός σωλήνας.
 

Την παλιά καλή εποχή δεν ήταν δυνατό να μεταδοθούν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς 60 πλαίσια εικόνας το δευτερόλεπτο και έτσι να έχουμε 60 συνεχείς σαρώσεις των φωτόκοκκων. Γι’ αυτό μεταδίδονταν 30 το ένα δευτερόλεπτο και 30 το επόμενο. Γινόταν μάλιστα, για συμπλήρωση της εικόνας, μια διασάρωση. Δηλαδή σαρώνονταν και μεταδίδονταν οι μονές γραμμές (1,3,5..) και μετά οι ζυγές (2,4,6...). Γι αυτό και οι παλιές διασαρωτικές τηλεοράσεις και μηνύτωρες τρεμόπαιζαν. Η διασάρωση υπάρχει μέχρι σήμερα σε μη ηλεκτρονικές τηλεοράσεις και μηνύτορες. Σήμερα γενικεύτηκε η «πλήρης σάρωση (ανανέωση)» ένας από τους λόγους της υψηλής ευκρίνειας των συσκευών.


Ας αφήσουμε τις υφάνσεις και τα πλεκτά στους πραματευτάδες ρε παιδιά.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS