Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
interleave
διεμβολή, διεμβάλλω
 
 

Η διεμβολή είναι η παράθεση δδμένων ή ενός προγράμματος σε δίσκο με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνεται η ταχύτητα ανάγνωσής τους από το κεφαλάκι.

Όπως είπαμε κάθε δίσκος είναι λειτουργικά διαχωρισμένος σε τομείς και τροχιές. Έτσι είναι που δίνονται οι διευθύνσεις για την ανεύρεση δδμνων. Όταν λοιπόν το κεφαλάκι διαβάζει μια συγκεκριμένη τροχιά σε ένα τομέα, αν τα δδμένα συνεχίζονται στον επόμενο τομέα φυσικό είναι να μην μπορέσει λόγω της μεγάλης ταχύτητας περιστροφής να τα αναγνώσει οπότε θα πρέπει να περιμένει μια πλήρη περιστροφή του δίσκου για να τα συλλέξει.
Για να μην παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο και να αυξηθεί η ταχύτητα ανάγνωσης εφαρμόζεται ένα σύστημα διεμβολής των δδμνων. Αυτά δεν καταχωρούνται σε αλλεπάλληλους τομείς αλλά σε διεμβαλλόμενους. Δηλ. συνεχή στοιχεία μπορεί να γραφτούν στους τομείς 1 3 6 2 5 8 4 7. Με την διεμβολή το κεφαλάκι είναι δυνατό να διαβάζει και να αποστέλλει συνεχώς δδμνα στην μνήμη.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS