Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διαδικτύωση, διαδικτυώνω, διαδικτυωμένος, δικτυώνω
internetworking
 
 

Διαδικτύωση, διαδικτυώνω, η δουλειά που γίνεται για δημιουργία ενός ευρέως δικτύου ενωμένου με το διαδίκτυο. Όλα τα επιμέρους δίκτυα πρέπει να μελετηθούν, τα πρωτόκολλα συνεργασίας να εφαρμοστούν και να πέσει πολλή τεχνολογία σε δρομολογητές, πλήμνες, γέφυρες και πύλες. Μια πολύπλοκη εργασία για ειδικούς που υπερχρεώνουν.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS