Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
intranet
ενδοδίκτυο
 
 

Είναι ένα εσωτερικό δίκτυο μιας εταιρείας ή οργανισμού οργανωμένο πάνω στο ΠΕΜ/ΔΠ (TCP/IP). Τα ενδοδίκτυα είναι καλά προστατευμένα. Μπορούν να έχουν διαδικτυακή πρόσβαση μέσω πύλης (διόδου) πάντα υπό την προστασία ιστοφράκτη και με τη χρήση διελευτηρίων. Σ’ αυτό διαφέρουν από τα προσδίκτυα πού είναι προσβάσιμα συνολικά ή εν μέρη από το διαδίκτυο.

Τα ενδοδύκτυα, επειδή είναι βασισμένα στο ΠΕΜ/ΔΠ και ΠΜΥΚ είναι πιο οικονομικά στη διαχείριση από πλήρως ιδιωτικά δίκτυα εμπορικού τύπου.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS