Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
IPC, interprocess communications
διεπεξεργασία, διεπεξεργασιακή επικοινωνία
 
 

Η διεπεξεργασία ή διεπεξεργασιακή επικοινωνία είναι η δυνατότητα που προσφέρει το ΛΣ σε μια εφαρμογή ή διεργασία να επικοινωνεί με μιαν άλλη είτε στατικά είτε δυναμικά. Αυτό μπορεί να γίνει είτε εσωτερικά στο ίδιο σύστημα είτε σε υπολογιστές ενός δικτύου.

Μια αλλαγή ή ενημέρωση σε μια εφαρμογή αυτόματα εφαρμόζεται και στην άλλη. Πολλά ακρωνύμια έπεσαν για αυτό το απλό θέμα. Είναι διεπεξεργασία.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS