Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
IPP, Internet Printing Protocol
ΔΠΕ, Διαδικτυακό Πρωτόκολλο Εκτύπωσης
 
 

Ένα πρωτόκολλο που προδιαγράφει πώς  να γίνονται οι εκτυπώσεις στοιχείων από το διαδίκτυο. Δηλαδή ερευνά τις δυνατότητες του εκτυπωτή, προωθεί εργασίες για εκτύπωση, κρατεί σειρά εκτυπώσεων, ακυρώνει εκτυπώσεις κ.α.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS