Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
IRTF, Internet Research Task Force
ΕΟΔΕ, Εντολοδόχος Ομάδα Διαδικτυακών Ερευνών
 
 

Απάνω είναι ο θεός που λέγεται ΔΕΝ, Διαδικτυακή ΈΝωση. Είναι ένας ΜΚΟ (μικο, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός) που προωθεί το διαδίκτυο, είναι η ομπρέλα του. Κάτω απ’ αυτόν λειτουργούν άλλες διαδικτυακές οργανώσεις όπως η ΕΟΔΕ, Εντολοδόχος Ομάδα Διαδικτυακών Ερευνών που προάγει το διαδίκτυο επιλύοντας προβλήματα και προτείνοντας καινοτομίες.
Πολύ πολύ πιο πάνω είμαστε μεις, που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ή καταλαβαίνουμε τι γίνεται, γι’ αυτό είμαστε δω.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS