Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
προσωπική δαπάνη
out-of-pocket, out of pocket expenditure
 
 

Ένας περι-οικονομολογικός όρος. Βρίσκεται συχνά σε μελέτες υπολογισμού δαπανών σε ένα τομέα της οικονομίας σε συσχετισμό με επιδοτήσεις από το κράτος, το ίδρυμα, την εταιρεία ή δαπάνες που σχετίζονται με ασφαλίσεις. Είναι τα χρήματα που προσωπικά δαπανά κάποιος για ένα αγαθό ή υπηρεσία από το προσωπικό του χρηματικό απόθεμα ή εισόδημα, άσχετο αν υπάρχει επιδότηση από το κράτος ή όχι. Προσωπικές δαπάνες υγείας, προσωπικές δαπάνες εκπαίδευσης.

Καταχώρηση: 06/07/2009 14:27
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS