Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ATA, advanced technology attachment
ΠΠΤ, Προσάρτηση Προχωρημένης Τεχνολογίας
 
 

Αφορά την ενσωμάτωση και ολοκλήρωση των κυκλωμάτων οδήγησης του σκλ.δ. Είναι γνωστή και ως ΟΛΗΟ (IDE).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS