Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΤΠ, ταυπί, Τεχνολογία της Πληροφoρικής
IT, Information Technology
 
 

Πολύ γενικός όρος που αφορά τόσο τη χρήση υπολογιστών για επεξεργασία δδμνων και πληροφοριών όσο και το συνολικό σύστημα διαχείρισης πληροφοριών στον περίγυρο. Δηλαδή αφορά το ανθρώπινο και όλο το περιβαλλοντικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κυκλοφορούν οι πληροφορίες. Οι όροι ΤΠ, υπολογιστική, πληροφορική, επικαλύπτονται σημαντικά. Χρησιμοποιούνται όμως με τέτοιο τρόπο που έχουν καταντήσει συνώνυμοι. Η ΤΠ αφορά το διαχειριστικό και μηχανολογικό πλαίσιο συλλογής και διανομής πληροφοριών. Χρησιμοποιείστε τον όρο φευγαλέα και χωρίς πολλή προσπάθεια καθορισμού τι σημαίνει. Έτσι κάνουν όλοι.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS