Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αναστρέφω, αναστροφή, αναστροφέας
invert, inversion, inverter
 
 

Η αναστροφή ενός χαρακτηριστικού στο αντίθετό του. Μιας εικόνας ασπρόμαυρης ή έγχρωμης, στο αρνητικό της, ή μιας αξίας από θετική σε αρνητική ή ανάστροφα.
 

Αναστροφέας είναι και το κύκλωμα ή εξάρτημα που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο. Ακόμα και τα ηλιακά πλαίσια θεωρούνται ένα είδος αναστροφέα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS