Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
keyboard, keyboard layout
πληκτρολόγιο, διάταξη πληκτρολογίου
 
 

Δεν υπάρχει τυποποιημένο πληκτρολόγιο ούτε γενικευμένη προδιαγραφή. Υπάρχει όμως η παράδοση που προέρχεται βασικά από το πρώτο βιομηχανικό πληκτρολόγιο το ΑΣΔΦ (QWERTY) όπως το ευρεσιτεχνίθηκε ο Σιολς γύρω στο 1870.
Είναι βασικά το ίδιο πληκτρολόγιο μετεξελιγμένο για να ικανοποιήσει μεγαλύτερες ανάγκες σε σύμβολα και νέες λειτουργικές απαιτήσεις. Βλ. ΑΣΔΦ και πλήκτρο

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS